From SwPatWiki

Main: HeringgelMegvalósítottTalálmányok

Heringgel megvalósított találmányok

Az informatikai miniszter tegnap Brüsszelbe utazott, a halászati Bizottság ülésére, hogy bejelentse: egyértelműbb, a szoftverekre vonatkozó szabadalmakat kizáró szoftverszabadalmi direktívát szeretne. Ezt a szabadalmi hivatal állásfoglalása alapján tette.

Az informatikai minisztert Wlodzimierz Marcinskinek hívják, és a lengyel kormány tagja. Az állásfoglalást is a lengyel szabadalmi hivatal fogalmazta meg.

Marcinski kifejtette:

i>"Lengyelország azt szándékozik elérni, hogy az EU számítógéppel megvalósított találmányokkal kapcsolatos törvénye félreérthetetlen legyen és egyúttal elérje a számtógépi programok szabadalmazás alóli kizárását." Hivatkozott továbbá arra, hogy a jelenlegi gyakorlat ellentmondásos a tagállamokban, és az Európai Szabadalmi Hivatal tevékenysége, amelynek során több ezer szabadalmat jegyzett be számítógépes programokra, "tisztán észrevehető, valamint ez a tevékenység nem folytatható ilyen mértékben. Kért még némi időt hogy Lengyelország a Tanács számára előkészíthesse a megfelelő anyagot. Végül ismét hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a direktíva félreérthetetlen legyen és kizárja a szoftverek szabadalmazhatóságát.</i>

Illetlenség vagy segítség?

Egy hasonló lépés várható fogadtatását Magyarországon is többen latolgatták.

A direktíva magyar ellenzői azzal érveltek, hogy a további tárgyalás szorgalmazása várhatóan több ország (pl németország) számára megkönnyebbülést hozhat, hiszen mindenhol komoly nyomással kell a kormányoknak szembenézniük a direktíva miatt. Mint emlékezetes, a holland kormányt a holland parlament egyenesen felszólította a májusi szavazatuk visszavonására, a német parlament is fogadott el az ügyben határozatot. A magyar és a litván kormány sem véletlenül csatolt nyilatkozatot a direktívához.

A magyar külügyminisztérium is értékelte a helyzetet, és úgy találta hogy egy ilyen lépés nemkívánatos diplomáciai következményekkel járhat.

A fogadtatás

Az első reakciókból úgy tűnik, a direktíva magyar ellenzőinek volt igazuk.

A német igazságügyminiszter, Brigitte Zypries a következőeket reagálta egy sajtóközleményben:

<i>"A német kormány már sokat elért a májusi megegyezéssel. Mindazonáltal nagyonis tudatában vagyunk annak, hogy a kompromisszum még nagyon sok teret enged annak tekintetében, hogy egy konszenzusos pozíciót érjen el a Tanács és az Európai Parlament között. Konstruktív módon folytatjuk a munkát annak érdekében hogy olyan megoldást találjunk amely még jobban megfelel az érdekeltek igényeinek mint az idén májusi döntés. Ennek folyamán a német parlament (Bundestag) időközben kialakított álláspontját is képviseljük a Tanács megbeszélésein."</i>


Eddig a hír. Források:

Német sajtóközlemény: http://www.bmj.bund.de/enid/0,0/58.html?druck=1&presseartikel_id=1809

A Lengyel küldött szövege egy emailből:

<pre> Thank You. Mr Chairman, Mr Comisioner, High Council.

Poland with determination opt for unambiguous expression in the law of European Union issues connected with the patentability of the computer implemented inventions which the same time shall secure that computer programs are excluded from patentability.

This position results from the fact, that the lack of order of such matters which manifests both with difference in practice in particular European Union countries as well as in acting of European Patent Office which has issued many thousands of patents for computer programs are clearly noticeable.

In opinion of Poland this process should not be continued in such scale.

Poland having in mind the necessity of further research on directive project to strength the legal reliability (...) the enterprises in area of reserch, development do not withdraw its support for common position leading for second hearing.

Poland however bring for withdrawal of the item concerning the project of directive of European Parliament and the Council on Computer Implemented Inventions from A list of the agenda of this Council meeting.

Polish Government needs still more time for preparing and deliver to the Council appropriate statement in the matter which is an object of the directive.

In our opinion such statement will be balanced, constructive in direction to work out European compromise.

We think that some crucial items in the text of the project resulting from the May 18th meeting of the Council are not in favour to function of small and middle enterprises.

We back up the unambiguous legal instruments which shall guarantee that the computer implemented inventions shall be pattentable but the computer programs or its parts shall be certainly unpatentable.

Thank You </pre>

A lengyel államtitkárhelyettessel interjú:

http://www.keralanext.com/news/index.asp?id=79813&pg=1

Az EICTA-nak nem tetszik: http://www.theregister.co.uk/2004/12/21/patents_dropped/

WikiNews: http://en.wikinews.org/wiki/Poland_made_software_patent_directive_sto

Retrieved from http://swpat.zpok.hu/pmwiki/pmwiki.php/Main/HeringgelMegval%f3s%edtottTal%e1lm%e1nyok
Page last modified on February 08, 2005, at 01:15 PM