From SwPatWiki

Main: Marc08essay

2005 március 7.-én az Európai Unió versenyképességi tanácsa elfogadta a szoftverszabadalmi direktíváról kialakított közös álláspontot.

hangfelvételek átirat

Hogy ez az álláspont mennyire volt közös, a Tanács elnökének szavaiból egyértelműen kiderül:

" Spanyolország ellene szavazott, Ausztria, Belgium és Olaszország tartózkodott [...] [egyoldalú] nyilatkozatokat tett a Magyar, Lett, Holland, Lengyel és Dán delegáció. [...] szintén van egy nyilatkozatunk Ciprustól. [...] Ezt a Közös Álláspontot ma intézményi okokból fogadjuk el, azért, hogy ne teremtsünk precedenst amely azzal a hatással járhat, hogy további késleltetések keletkeznek a bonyolult jogalkotási folyamatokban, amely a döntéshozás. [...] Tudom, hogy a tagok egy része, beleértve azokat amelyeket említettem - Dánia, Lengyelország, Portugália jobbnak látta volna ha a témát amivel most foglalkozunk, B-pontként kezelnénk. "

(A B pont azt jelenti, hogy érdemi tárgyalás van egy témáról.)

Mint láthattuk, a Tanács azért hozta meg ezt a döntést, hogy ne teremtsen precedenst arra, hogy valaki a Tanács működési szabályainak 3.8-as pontját alkalmazza. Ez a pont arra való, hogy ha kiderül egy egyeztetett, de formálisan még el nem fogadott döntésről, hogy valamelyik tagország szeretne egyeztetni, és ezt a Tanács többsége nem utasítja el, akkor legyen lehetőség az egyeztetésre.

Ez a szabály azt a célt szolgálja, hogy a Tanács döntései megalapozottak legyenek, egyúttal tartalmaz elegendő védelmet az obstrukció ellen is.

Érdemes tudni, hogy több ország delegátusa olyan mandátumot vitt a tanácsba, amelynek értelmében B pontként kellett volna kezelni az ügyet, míg más delegátusok feladatként kapták, hogy egy ilyen kezdeményezést támogassanak.

A szomorú a dologban az, hogy a delegátusok láthatóan a saját parlamentjeik által megfogalmazott mandátum ellenére cselekedtek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a jelek szerint a mandátumok fogalmazása lehetővé tette ezt némi jogászkodás segítségével.

Ha figyelembe vesszük, hogy már a nyár végén kiderült: a szöveg nem alkalmas a konszenzus megteremtésére, és figyelembe vesszük azt, hogy a Tanácsnak mennyi időre van szüksége a tárgyalások lebonyolítására, a következőt kapjuk: ha szeptemberben megszületett volna a döntés arról, hogy lesznek érdemi tárgyalások, minden esélye meglett volna annak, hogy a Tanács egy valóban konszenzusos szöveget fogadjon el márciusban.

A Tanács tehát abból a célból, hogy megakadályozza precedens teremtését, _precedenst_teremtett_. Az üzenet az, hogy a tagországok parlamentjeinek akarata nem mérvadó a Tanácsban, és mindenképpen el kell kerülni az érdemi tárgyalásokat. Természetesen felmerül a kérdés:

Miért fontos a Tanácsnak elkerülni az érdemi tárgyalásokat?

Ennek megértéséhez vissza kell kanyarodni Locke-hez és Montesquie-höz. A felvilágosodás idején született (mások szerint már Arisztotelészre visszavezethető), és ma is nagyon fontos alapelv a hatalmi ágak megosztásának elve. Pl. a magyar alkotmánybíróság már működésének első évében rámutatott, hogy a hatalmi ágak megosztásának elve a magyar államszervezet legfontosabb szervezeti és működési alapelve (31/1990. (XII.18.) AB).

A három hatalmi ág az igazságszolgáltatás, valamint a törvényhozó és a végrehajtó hatalom. Jelen esetben egy EU irányelv megalkotásáról, tehát mindenképpen a törvényhozó hatalom hatáskörébe eső kérdésről beszélünk.

Az EU irányelvek eredetileg a tagállamok törvényhozásának hatáskörébe tartozó kérdésekről szólnak. Ugyanakkor a kialakításukban a Tanács - a tagállamok kormányainak, tehát _végrehajtó_hatalmának_ képviselőiből álló testület rendkívül nagy beleszólással bír; a szoftverszabadalmi irányelvnél is láttuk, hogy a Tanács gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta a Parlament szövegét. Mivel egy érdemi tárgyalás esetén a kérdésbe várhatóan a helyi parlamentek is beleszólnak, ezért a Tanács minél inkább a színfalak mögött, az érdemi tárgyalás látszatát kerülve határoz, annál valószínűbb, hogy a kérdés a tagországok kormányainak kezelésében marad.

Íly módon a dolgot a már eleve egészségtelen tulsúlyban lévő végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom közötti hatalmi harcként is felfoghatjuk.

Ugyanennek a dolognak kissé gyakorlatiasabb olvasata akkor válik nyilvánvalóvá, ha figyelembe vesszük azt a szabályt, hogy a Tanácsban a hallgatás beleegyezést jelent. Ezáltal a tagállamok minden esetben védekezhetnek azzal, hogy ők csak nem szóltak bele a dolgok negatív alakulásába, nem pedig támogatták azt. Ez egy kényelmes helyzetet teremt a tagállamok kormányai számára, mert a kellemetlen döntéseket meghozhatják az EU szintjén úgy, hogy közben nem kell felvállalniuk a szavazók előtt ezeket a döntéseket.

Persze ez a magatartás hosszabb távon EU-ellenességhez vezet. Pedig a baj nem az Európai Unió eszméjével van, csupán egy aprónak tűnő megvalósítási részlet okozza azt.

Ezért lehetséges az, hogy az eset kapcsán egyesek egyenesen az EU Alkotmányának elutasítását javasolták, mondván hogy az a hatalmi ágak összekeverésének az európai demokrácia hagyományaitól merőben idegen gyakorlatát szentesíti.

Tekintve, hogy az Európai Alkotmány nem más, mint az eddig is érvényben lévő nemzetközi szerződések gyűjteménye néhány módosítással, valamint hogy az Alkotmány többek szerint a Parlament jogosultságait növeli a törvényhozásban (pl Alkotmány III-396 cikk az Amszterdami szerződés 251. cikkéhez képest), az Alkotmány kérdése lényegesen összetettebb annál, hogy egy igen/nem kérdéssel eldönthető legyen. Mindenesetre kimondható, hogy a jelenleginél jobban kellene a hatalommegosztást az EU-ban gyakorolni. A kérdés úgy is feltehető hogy látunk-e esélyt ennek alkotmányba építésére legalább középtávon.

Ezen felül nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a helyi parlamenteknek is van beleszólása abba, hogy a tagország delegációja mit mond a Tanácsban. Ezeknek a jogosultságoknak a szélesítése is a hatalommegosztás jobb gyakorlatához vezet, hiszen a parlamentek a törvényhozó hatalmat képviselik. Ez a megközelítés -amellett, hogy nem szabad lemondani a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányba illesztéséről sem- bizonyos szempontból jobban járható útnak tűnik.

Retrieved from http://swpat.zpok.hu/pmwiki/pmwiki.php/Main/Marc08essay
Page last modified on June 06, 2005, at 06:41 PM