view · edit · attach · print · history

Közlemény

A Magyar Tartalomipari Szövetség, a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, az FSF.hu Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért, az FSN.hu Összefogás a szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány és a Magyar BSD Egyesület a nemzetközi összefogáshoz csatlakozva tiltakozik a szoftverszabadalmak tervezett legalizálása ellen. A szoftverszabadalmak bevezetése az 1973-as müncheni Európai Szabadalmi Konvenció 52(2) szakaszával ellentétes, és a gazdaságra -- különösen a kis- és középvállalatokra -- rendkívül negatív hatással lenne.

Ezért kérünk mindenkit arra, hogy ismerje meg a com2002-92 számú direktívatervezet tartalmát, állításainak viszonyát önmagával és a tényekkel, várható gazdasági hatásait, majd forduljon a világnézetének leginkább tetsző párthoz, valamint országgyűlési képviselőjéhez a következő kéréssel:

Kérünk minden magyarországon működő pártot, hogy európai gyűjtőpártján belül kezdeményezzen szakmai érveken alapuló vitát a tervezetről és annak várható hatásairól, különös tekintettel az alapvető európai értékekre mint a jogbiztonság, a tudásalapú társadalom kiépítése, a kis- és középvállalkozók helyzetének javítása, valamint az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása. Megkérünk minden pártot, hogy hivatalos véleményét a tervezetről kellő megfontolás után, de még az Európa Parlamentben tartott plenáris szavazás (Június 18.) előtt kellő idővel tegye közzé.

Kérjük kormányunkat, hogy ismerje meg a tervezet tartalmát, végezze el a lehetséges gazdasági hatások tanulmányozását elfogulatlan gazdasági szakemberek segítségével, majd az ez alapján kialakított álláspontját közetkezetesen képviselje az Európa Tanácsban.

Szervezeteink véleménye szerint a szoftverszabadalmak ügye szakmai kérdés, nem kívánnak állást foglalni pártpolitikai és világnézeti kérdésekben. Szervezeteink bíznak abban, hogy a kérdéssel kapcsolatban a szakmai érvek fognak dönteni.


További információk:

http://www.lme.hu/ http://www.bsd.hu/ http://www.matisz.hu/ http://www.fsf.hu/ http://www.fsn.hu/

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/com02-92en.pdf http://www.linux.hu/article.php?id=1645 http://www.linux.hu/article.php?id=1652 http://www.linux.hu/article.php?id=1658 http://www.linux.hu/article.php?id=1668 http://www.linux.hu/article.php?id=1720 http://www.linux.hu/article.php?id=1702 http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/esse/index.en.html http://swpat.ffii.org/patents/effects/index.en.html http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/pref/index.en.html http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/oeil_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=5974 http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=172020 http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=PRES/02/340|AGED&lg=EN http://opinions:OPI_2003@eescopinions.esc.eu.int/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int145\ces1031-2002_ac.doc&language=EN

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 30, 2005, at 12:08 AM