view · edit · attach · print · history

A Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesületének nyilatkozata a "számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról" szóló direktíva tervezetről

Alapvetések

1. A Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesülete (LME) nem szabadalom ellenes. Az LME támogatja a valódi találmányokat és tiszteli a feltalálókat, ellenben minden olyan szabadalmat mely nyílt vagy bújtatott szoftver szabadalom messzemenően ellenez, és károsnak, antidemokratikusnak, s nem utolsó sorban a valódi feltalálókra nézve, megalázónak tart.

2. Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesületének alapszabályban lefektetett célja a Linux és a szabad szoftverek magyarországi elterjedésének elősegítése.

3. A nyílt vagy bujtatott szoftver szabadalmak akadályozzák a Linux és a szabad szoftverek terjedését, tehát az LME alapszabálya alapján az elnökség kötelessége az ilyen szabadalmak, és azok lehetősége ellen fellépni.

4. A jelenlegi számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló direktíva tervezet, bár célja a "szoftver szabadalmak" visszaszorítása, mégis lehetővé teszi a bújtatott szoftver szabadalmakat, melyek akadályozzák a szabad szoftverek terjedését, csorbítva ezzel az emberek "digitális beszédhez" való jogát.

Az LME kérése minden Magyar és Európai politikushoz

Az LME azt kéri minden magyar és Európai uniós politikustól, hogy tegyen meg mindent azért, hogy a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló direktíva tervezet, olyan formában mely lehetővé teszi a nyílt vagy bujtatott szoftver szabadalmakat ne váljon Európai Uniós direktívává.

A szabad szoftverek mindenki által való elérhetősége, fejleszthetősége, alakíthatósága, olyan lehetőség, mely olyan alapvető joggá és lehetőséggé teszi a szoftver használatot, és ez által az információ alapú társadalomban való részvételt mint a napi valós életben a beszéd joga, a "szólásszabadság" általi társadalmi részvétel. A szabad szoftver mindenki számára lehetővé teszi az olcsó (elérhető) "digitális" beszédet.

A szabad szoftver, mint a beszéd vagy bármely más emberi cselekedet az lehet az ember önkifejezésének eszköze. A szabad szoftverek nyílt vagy bújtatott szoftverszabadalmak általi korlátozása, nem más mint a szólás és sajtószabadság lábbal tiprása.

A Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesületéről

Az Egyesület célja az alábbi közhasznú tevékenységek folytatása:

    * a Linux operációs rendszer, és az ahhoz kapcsolódó programok, elsősorban a Szabad szoftverek felhasználásával, alkalmazásával kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése, oktatás,
    * hazai kutatások, fejlesztések támogatása,
    * hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. 

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.

Az egyesületnek jelenleg 282 regisztrált tagja van, melyek közül 20 a céljainkkal és tevékenységünkkel egyetértő cég.

Budapest, 2005. május 6-án

Balsai Péter az LME elnöke

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 30, 2005, at 01:25 AM