view · edit · attach · print · history

A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületének nyílt levele ,,Mivel aligha érdekelnek kizárólagos szabadalmak, hanem inkább azt szeretnénk látni, hogy amivel közvetlenül vagy közvetve hozzájárultunk a tárgyhoz a nyilvánosság számára a lehet leghozzáférhetbb maradjon" részlet Neumann János 1947-ben a Neumann elv számítógép szabadalmaztatását megakadályozó küzdelmének kapcsán írott levelébl

Tisztelt Kormány, Tisztelt Parlamenti Pártok, Tisztelt Magyarországot az Európai Unióban Képvisel- Parlamenterek!

A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete nevében ezúton kérem Önöket, hogy a Számítógéppel megvalósított találmányokról szóló direktívatervezet jelen formájában történ elfogadása ellen, minden lehetséges helyen, tegyenek lépéseket. Tegyenek azért, mert a szoftverek szabadalmaztathatóságának nyílt vagy rejtett módon történ bevezetése, gazdasági okokból sem érdeke országunknak, s az Európai Uniónak sem .Az elmúlt idszak eseményei bebizonyították, hogy jelen direktívatervezeten még nagyon sok a javítani való. Nem csak Magyarország informatikusai, hanem egyre több ország civil és politikai szervezetei táplálnak, és fejeznek ki, kételyeket jelen irányelvtervezet jóságával kapcsolatban. Történelmi lehetség eltt állunk. Talán pont úgy jobbá tehetjük mi informatikusok az önökkel politikusokkal végzett közös és felelsségteljes munkánkkal jelen direktívát, mint amilyen módon Neumann tette jobbá munkájával a számítástechnikát. Véleményünk szerint Magyarország akkor tesz mind magának, mind az t befogadó Európai Uniónak jót, ha segít elérni jelen direktívatervezet kidolgozásának újraindítását. Majd az új tervezetet elkészít munka során eléri, egy olyan irányelvtervezet, majd irányelv kialakítását, mely megfelelen védhetvé teszi a valódi számítógéppel megvalósított találmányokat, és még is teljes mértékben ellehetetleníti a nyílt, vagy bújtatott szoftver szabadalmakat. 2005.03.06

Balsai Péter Lajos LME elnök sk

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 30, 2005, at 12:11 AM