view · edit · attach · print · history

Eredeti: http://www.ivsz.hu/ivsz/portal/pid/articlePortlet/oid/Article.6905

Damoklész kardja lebeg a magyar szoftveripar felett

Az IVSZ javaslata: szoftverszabadalom helyett maradjon a szerzői jog

Annak ellenére, hogy elvileg nem lehet szoftvereket, algoritmusokat és üzleti eljárásokat szabadalmaztatni, az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) már több mint 30.000 ilyen szabadalmat jegyzett be. Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége álláspontja szerint, amennyiben az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában, a kérdésről folyó szavazás eredményeként a szabadalmi jogok szoftverekre is kiterjeszthetőekké válnak, a magyar szoftverfejlesztési iparág teljes egészében ellehetetlenülhet. Ennek nyomán egy ígéretes, az ország számára fontos húzóágazat semmisülhet meg. A kis és közepes méretű magyar szoftvercégek ugyanis szabadalmaikat tőkeerő hiányában nem tudják majd bejegyezni, illetve bármely fejlesztés során bejegyzett szabadalmak tízezreire kell figyelemmel lenniük, amelyek visszafoghatják a fejlesztéséket.

A "szoftverszabadalom" lényege, hogy az ötlet gazdája a kifejlesztésbe ölt erőforrások eredményeként az alkalmazás ideiglenes monopóliumát birtokolja. Ennek szabályozására hozták létre az EU szoftverszabadalmi direktíváját, amelynek kidolgozása folyik jelenleg Brüsszelben. Ez a direktíva a számítógépen megvalósított ötletek szabadalmaztathatóságának körét határozza meg, és az erre vonatkozó szabályokat teszi egyértelművé. Az Európai Parlament komoly lépéseket tett egy átfogó szabályrendszer kialakítására, ennek ellenére az Európai Unió Tanácsa egy olyan szövegről tárgyal jelenleg, amely nem definiálja a szabadalmaztathatóság határait, ezáltal nem segíti a szabályok egyértelművé tételét sem.

Az IVSZ álláspontja szerint a szoftverekhez kapcsolódó jogok védelmére kielégítő biztosítékot jelentenek a szerzői jogok. A szabadalmi jogok ma a hatályos magyar szabadalmi törvény szerint nem vonatkoztathatóak szoftverekre. Ezt az elvet és álláspontot képviseli az EU összes tagországa és az EPO is, ennek ellenére az EPO több ezer szoftverszabadalmat jegyzett be, illetve a tervezett direktíva szöveg nem fogalmaz a kérdésben egyértelműen.

Ezért az IVSZ, mint a magyarországi informatikai vállalkozások érdekképviseleti szerve felkérést intézett a Magyar Kormányzat képviselőihez, hogy az Európai Unió szabadalmi direktívájának szavazásakor és az ahhoz kapcsolódó eljárásokban a Szövetség tagszervezeteinek érdekének megfelelően álláspontját képviselje.

Ezen kívül felhívta a Tanácsban és a Parlamentben dolgozó magyar tisztviselők és képviselők figyelmét arra, hogy a homályos megfogalmazású direktíva szöveg miatt az egész ígéretes, és reménybeli húzóágazatként emlegetett magyar szoftverfejlesztési iparág örökre alvállalkozói szerepre kényszerülhet.

?Jelenleg a szoftverek védelmét a Berni Konvenció alapján a szerzői jog garantálja. A szerzői jogi védelem a szoftverek védelmére bevált, működő dolog, és nem hordozza azt a veszélyt, hogy szabadalmi cápák élősködjenek a szoftverfejlesztőkön? ? mondta Szekfű Balázs, az IVSZ igazgatója.

Háttéranyag

2004. augusztus 26.

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 30, 2005, at 12:46 AM