view · edit · attach · print · history

Main.GazdaságiOldal History

Hide minor edits - Show changes to markup

February 08, 2005, at 01:18 PM by Mag -
Added lines 1-100:

Az üzleti modellek és a programozási ötletek szabadalmaztathatósága komoly gazdasági problémákat okozna.

A közgazdászok túlnyomó része nem tartja a szoftverszabadalmakat megfelelő eszköznek a befektetés védelmére. Több olyan tanulmány is van, amely azt mutatja be, hogy a szabadalmak a szoftveriparra negatív gazdasági hatással vannak. Gyakorlatilag nincs olyan komoly közgazdasági tanulmány, ami ennek ellenkezőjét bizonyítaná.

Jellemző tanulmányok:

1. The Digital Dillemma: Intellectual Property in the Information Age (National Research Council) (NRC00): http://books.nap.edu/html/digital_dilemma/

2. IPI Study http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/studyintro.htm

3. EU Consultation by Commission http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softpatanalyse.htm

4. Micro- and Macroeconomic Implications of the Patentability of Software Innovations (Max Planck Institute and Fraunhofer Institute) http://www.isi.fhg.de/ti/Soft_summary.pdf

5. Discussion of European-level legislation in the field of patents for software (Bakels, Hugenholtz) http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020619/SoftwarePatent.pub.pdf

6. Technology policy in the telecommunication sector: Market responses and economic impacts (Heli Koski) http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-papers/paper8.htm

7. Opinion Committee for Cultural Affairs and Youth of EP http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20030324/487019en.pdf

8. Opinion Committee for Industry and Trade of EP http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20030324/490455en.pdf

9. An Empirical Look at Software Patents (Bessen&Hunt) http://www.researchoninnovation.org/online.htm#sw

10. To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (Federal Trade Commission, US) http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf


A szoftveripar jellemzői: (A Fraunhofer tanulmány alapján) -A fejlesztési idők más területekhez képest rendkívül rövidek, az innováció rendkívül gyors ütemű -A fejlesztések erőforrásigénye más területekhez képest alacsony -A fejlesztések inkrementális jellegűek: az egyes előrelépések az addigi state of the art jelentős részének felhasználásával, arányaiban kevés új ötlet felhasználásával történnek. -A szoftveripar számára a gyors és effektív fejlesztés sokkal fontosabb, mint más területeken, ezért a fejlesztési munkát akadályozó vagy lassító tényezők sokkal komolyabb problémákat okoznak -Az interoperabilitás különösen fontos -A szoftveriparban a szabadalom a legkevésbé alkalmazott és legkevésbé fontos módja a fejlesztési beruházások védelmének -A kutatás-fejlesztési intenzitás és a szabadalmazási szokások között a szoftveriparban nem található összefüggés -A nagyobb vállalatoknak több szabadalma van -Az a tétel, miszerint a szabadalmak segítik a piachoz férést, különösen a fiatal vállalatok esetén nem bizonyítható -A nemzetközi versenyben a szabadalmak stratégiai jelentősége nyilvánvaló, de csak nagyon kevés nagyvállalat kezében összpontosul


Ennek eredménye: A szoftveriparban a fejlődés inkrementális jellegű: az egyes előrelépések az addigi state of the art jelentős részének felhasználásával, arányaiban kevés új ötlet felhasználásával történik. Egy innovatív szoftverben néhány tíz új, és néhány száz máshol már alkalmazott ötlet kerül felhasználásra. Ennek eredményeképpen bármely szoftverben az EPO (Európai Szabadalmi Hivatal) által jelenleg illegálisan bejegyzett 30.000 szoftverszabadalom közül néhány tíz megtalálható.

Ez a szabadalmi portfóliók kialakulásához vezet, ami miatt azok a szereplők, amelyek néhány szabadalmat jegyeztek be, nem képesek a jogaikat érvényesíteni a nagy szabadalmi portfólióval rendelkezőkkel szemben.

A szoftverötletek szabadalmaztatása a szoftveripar inkrementális jellege és a szabadalmi portfólió-effektus miatt azzal járna, hogy néhány piaci szereplő képes lenne az innovatív informatikai kis- és középvállalatok ellehetetlenítésére. A kis- és középvállalatok erőforrásait gyakran egyetlen szabadalom bejegyeztetése is meghaladja, a szoftvermonopóliumok elleni védekezésre alkalmas méretű portfólió kiépítése pedig elképzelhetetlen álom.

Mivel a szoftverszabadalmak az üzleti módszerek szabadalmaztathatóságát is lehetővé teszik, a már meglévő monopóliumok ezek segítségével teljes nem informatikai üzletágakat képesek befolyásolni vagy ellehetetleníteni.

A szoftverszabadalmak hatásai a szabad szoftverek számára is végzetesek: mivel a legtöbb esetben a fejlesztők nem gazdasági jellegű entitások, és a szoftverek ingyenesek, egy szabadalmi igény érvényesítése a szoftver fejlesztésének megállását vonja maga után. Ezt láthattuk többek között a valós idejű linux rendszermag esetében.

A szoftverszabadalmak a szólásszabadságot és a demokráciát is veszélyeztetik; több esetben a szoftverszabadalmak segítségével akadályozták meg hogy kutatók és a szoftverszabadalmak ellen fellépő aktivisták a kutatási eredményeiket illetve nézeteiket publikálják. Az elektronikus szavazás monopolizálására tett kísérlet lehetséges eredményeihez képest pedig Orwell minden rémálma csupán töndérmese.

A direktívának az EU Versenyképességi Tanácsában máj. 18.-án politikai megegyezésként szereplő változata -az Európai Parlament által elfogadott változattal szemben- semmilyen korlátot nem állít a szoftverötletek szabadalmaztathatósága elé.


A 2000 decemberi konzultáció eredménye: -A válaszadók 92%-a ellenezte a szoftverszabadalmakat, a maradék 8% 44%-a "IPR specialista" -Az egyes csoportokban a szoftverszabadalmakat ellenzők aránya:

     o Egyének: 98,5%
     o SME-k: 95%
     o Nagyvállalatok: 81%
     o Szervezetek: 45%
     o Felhasználók: 99,6%
     o Tanulók: 99,5%
     o Akadémia: 98,0%
     o Szoftverfejlesztők: 95,8%
     o IP specialisták: 33%
     o Kormányzat: 22% 

view · edit · attach · print · history
Page last modified on February 08, 2005, at 01:18 PM