view · edit · attach · print · history

A számítógéppel alkalmazott találmányok - azaz a szoftverötletek - szabadalmaztathatóságáról szóló irányelvjavaslatot vagy a Halászati és Mezőgazdasági, vagy a Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsának ülésén akarják vita nélküli, u.n. „A-item”-ként elfogadtatni, mivel az EU holland elnöksége még az idén meg akarja szavaztatni a szoftverötlet szabadalmi irányelvet. Eddig jóhiszeműen akár tévedésnek is lehetett vélni a szoftverszabadalmi jogalkotásról szóló EU-s történetet, azonban erre az utolsó percben meghozott lépésre már nem lehet így tekinteni. Pár napja egy belgiumi meghallgatáson egy belga képviselő még azt nyilatkozta, hogy már nem szerepel a kérdés az EU idei napirendjén. Ezzel szemben tegnapra már megváltozott a helyzet, és most már úgy néz ki, hogy legkésőbb dec. 21-22-án el akarják fogadtatni a vitatott irányelvet. Érdemes megjegyezni, hogy a még idén tárgyalandó napirendi pontokat tartalmazó EU dokumentum még azt sem tartalmazza, hogy pontosan melyik tanácsi ülés az, amelyre a napirendek vonatkoznak. 2004-ben már csak két ülés várható holland elnökség alatt: a környezetvédelmi december 20-án, és a mezőgazdasági és halászati december 21-22-én.

Csak a demokrácia legelhivatottabb ellenségei hihetik komolyan, hogy ez a megfelelő mód egy széles körben - és igazoltan - vitatott tanácsi megszövegezés elfogadtatására: azaz Karácsony előtt egy héttel egy halászati tanácsi ülésén kell megszavaztatni a számítógéppel alkalmazott találmányokról szóló törvénytervezetet. Valami bűzlik Brüsszelben - de a halnak ehhez semmi köze.

Ha az EU Tanácsa befogadja a május 18-án keletkezett törvényjavaslatot, akkor azt demokratikus legitimitás nélkül tenné. A vita nélküli és szavazás nélküli elfogadást jelentő „A-item” csak arra hivatott, hogy felgyorsítsa és egyszerűsítse az eljárást, amennyiben a minősített többség már megvan. Ebben a konkrét esetben ez nincsen meg.

November 1-től új szavazati súlyok hatályosak az EU-ban a bővítési törvény értelmében. A május 18-án keletkezett törvényjavaslatot támogató országok szavazatszáma összesítve 216-ot tesz ki, amely elmarad a szükséges 232-től. Egy nagyon sajnálatos precedenst jelentene az európai demokrácia számára, ha az EU Tanácsa egy elégtelen alappal közös álláspontot fogadna el.

A magyar tárgyalási álláspontért felelős Igazságügyi Minisztérium láthatólag teljes mértékben támogatja a jelenlegi irányelvjavaslatot a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Külügyminisztériummal egyetemben, és ennek megfelelően „A-item”-ként óhajtja megszavaztatni - minél hamarabb, és vélhetően bármilyen áron, hiszen a jelenlegi hivatalos magyar tárgyalási álláspont az alábbiakat tartalmazza:

„A következő lépés az, hogy a Versenyképességi Tanácsban 2004. május 18-án elfogadott közös álláspontot valamennyi nyelvi változat elkészültét követően a Tanács valamely formációja formálisan, vita nélküli, ún. A) napirendi pontként is elfogadja. (Ez várhatóan legkorábban novemberben történik meg.) Ezt követően a Tanács a közös álláspontot eljuttatja az Európai Parlamentnek.”

Somogyi Péter

view · edit · attach · print · history
Page last modified on February 20, 2005, at 12:02 PM