view · edit · attach · print · history

Az európai Parlament jogi bizottsága (JURI) nagy többséggel döntött arról, hogy felkéri a Bizottságot - az EU kormányát - a szoftverszabadalmi direktíva jogalkotási folyamatának újraindítására. Csupán két vagy három ellenszavazattal és egyetlen tartózkodással a döntés elsöprő támogatást kapott, minden párttól.

A döntés az Európai Parlamenti Képviselők erőteljes kijelentése arról, hogy a Tanács szövege, és az általa okozott felzúdulás egyszerűen nem egy követhető út. Most a Bizottság feladata egy új -vagy azonos- javaslat átadása a Parlament részére. A Parlament ezután egy új első olvasatban tárgyalja meg a kérdést, ezúttal a témafelelős Michel Rocard képviselő lesz.

A belpiaci biztos, Charles McCreevy, reggel biztosította a JURI bizottságot, hogy a tanács végül el fogja fogadni a vitatott politikai megegyezés szövegét. Kijelentette, hogy "a luxemburgi elnökség írott biztosítékokat kapott az ügy A pontként való visszahelyezésére" Ez kétségtelenné tette, hogy a Tanács nem fogja felújítani a tárgyalásokat a kérdésben. Ebből következően a Parlament úgy határozott, hogy az újraindítás a legjobb megoldás.

Michel Rocard képviselő egy nagyon erőteljes beszédet tartott a biztosnak az ülésen. Azon kívül, hogy a Bizottság néhány "nem elegáns" lépését -például azt, hogy nem vette figyelembe a Parlament lényegi módosítóit a Tanács számára adott javaslatában- megemlítette, kitért arra is hogy a holland és német kormányok nem vették figyelembe a saját parlamentjeiket. Szóvá tette azt is, hogy az ír elnökséget a Microsoft szponzorálta, valamint a politikai megegyezés ratifikálási kísérleteit több halászati Tanács ülésen.

Megemlítette hogy egy, a lengyel kormányzattal tartott ülésen a piaci szereplők megerősítették: a Tanács szövege megengedi a tiszta szoftverszabadalmakat, és kiváncsi volt hogy a Bizottság miért állítja továbbra is az ellenkezőjét. Szerette volna kideríteni, hogy a Bizottság tökéletesen tautologikus definíciója a "technikai" koncepciójára hogyan tud bármely módon különbséget tenni azok között a dolgok között, amelyek szabadalmazhatóak, és amelyek nem.

Annak ellenére, hogy később tartózkodott az újraindításról szóló szavazásnál, az a tény hogy csaknem mindenki más mellette voksolt, talán Michel Rocard személyes érdeme.

A biztos egyértelművé tette, hogy "bármely megegyezésnek a különböző érdekek közötti korrekt egyensúlyra kell törekednie", valamint hogy "a Tanács és a Parlament közötti konstruktív dialógus életbevágó a megegyezés szempontjából". A biztosnak lehetősége van az újraindítás megakadályozására, de a Parlament erőteljes döntése és a sok tagállam által a Tanácsban hangoztatott kételyek miatt a Parlament kérése tűnik a legjobb módnak egy olyan direktíva megalkotásához amelyre mindenki vágyik.

A tegnapi döntéssel az szoftverszabadalmakat ellenző szervezetek elérték elsődleges céljukat, és a szabadalmi direktíva nem kerül alkalmazásra az ellenzett, eredeti formájában..

A JURI keddi ülésén Lévai Katalin és Szájer József képviselte a magyar érdekeket. A mai győzelmet a lengyel képviselők és Európa-szerte a civilek munkája alapozta meg, és az a lengyel kormány, hogy kétszer is levétette a halászati Tanács napirendjéről a vitatott szöveg elfogadását.

view · edit · attach · print · history
Page last modified on February 09, 2005, at 09:12 AM