view · edit · attach · print · history

Egy közlemény és egy cikk.

Az elválasztó jel a '-' karakterek halmaza, amely vízszintes vonal benyomását kelti.


A A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), Net-Felhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület (NETÉRT), Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) informatikai szakosztálya, Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért (FSF.hu), Összefogás a Szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány (FSN.hu), Magyar BSD Egyesület (MBSDE), Zöld Pók Alapítvány (ZPOK), Linux Ipari Szövetség (LIPSZ) közleménye:

Beszámoló az EKTB szellemi tulajdon munkacsoportjában végzett munkáról.

A Magyar Szabadalmi Hivatal május 26-án kérte ki a munkacsoport tagjainak véleményét az Európai Parlament jogi bizottsága előtt fekvő módosítási javaslatokról.

Az együttműködésben részt vevő szervezetek részletes álláspontja a http://swpat.zpok.hu/pmwiki/pmwiki.php/Main/JuriVelemeny oldalon olvasható, azt a hivatal részére több szervezet is a hivatal által megszabott határidőig megküldte. Az álláspont 26 csoportban sorol fel mindenképpen támogatandó módosító javaslatokat, kompromisszumos lehetőségként kínálva azok alternatívájaként támogatható javaslatokat. A szakmai álláspont 37 mindenképpen elvetendő módosító indítványt is azonosít.

A Magyar Szabadalmi Hivatal nem hívott össze munkacsoportülést, és június elsején megküldte előterjesztés-tervezetét a munkacsoportnak. Ez a http://swpat.zpok.hu/pmwiki/pmwiki.php/Main/JuriHPOEloterjesztes címen olvasható.

Az előterjesztésben szerepel, hogy "az előterjesztők – a már beérkezett véleményekre is figyelemmel – elkészítették az egyes módosító javaslatokra vonatkozó szakmai álláspontokat tartalmazó összegző táblázatukat".

Az előterjesztés 4, a szakmai szervezetek által mindenképpen, és 3 kompromisszumként támogatásra javasolt előterjesztés támogatását javasolja, ezzel a 26 módosítandó helyből mindösszesen 4-et fed le, és a szakmai szervezetek által a stratégiai együttműködésben lefektetett célok egyikét sem valósítja meg.

Az előterjesztésben a szakmai szervezetek által elvetendőnek jelölt kompromisszumok közül 4 szerepel támogathatóként.

Mindezek figyelembe vételével megállapítható, hogy <b> a kormány elé kerülő anyag nem tükrözi a szakmai szervezetek véleményét</b>.

A kormány képviselőinek adott megbízást a szervezetek nem ismerik.

A kormány képviselője már május 27-én és június 3-án félreérthetetlenül a június 1-én elkészült előterjesztés szellemében foglalt állást a Tanácsban.

A szakmai szervezetek az alábbi kérdésekre várnak válaszokat:

1. Mi a pontos szövege annak a mandátumnak, amely alapján a kormány képviselője állást foglalt ebben a kérdésben a Tanácsban? Ezt a mandátumot az EKTB, a Külögyminisztérium, a kormányülés, esetleg valamelyik másik kormányszerv vagy hivatal adta? Ebből a mandátumból következik-e, hogy a Tanács munkacsoportjában Magyarország képviselte a legextrémebb szabadalompárti álláspontot?

2. A továbbiakban a kormány tervezi-e figyelembe venni a kis- és középvállalkozások és a gazdaság érdekeit, ahogyan azt a Tanács Közös Álláspontjához csatolt egyoldalú nyilatkozatában előre jelezte?


A szoftverszabadalmi cirkusz, kenyér nélkül

A szoftverszabadalmi direktíva egy fontos gazdasági kérdést vet fel: Szeretnénk-e azt, hogy a kis- és középvállallkozások továbbra is az innováció motorjai legyenek Európában, vagy inkább hagyjuk, hogy a multinacionális, nagyrészt Európán kívüli központú cégek térdre kényszerítsék informatikai vállalkozásainkat, és ezen keresztül az egész gazdaságot?

A direktívának eddig két változata készült el, és ezek különböző válaszokat adnak a kérdésre. Az Európai Parlament által elfogadott változat a kis- és középvállalkozások versenyképességének megtartását, és az európai gazdaság érdekeit szolgálja. Az Európai Bizottság és a Tanács által fémjelzett változatok ugyanakkor a multinacionális szoftvermonopóliumok érdekeit szolgálják.

Ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az Informatikai Vállalkozások Szövetségének multi szakcsoportja teljes mellszélességgel kiáll a Tanács változata mellett, míg az Informatikai Vállalkozások szövetségének szoftver szakcsoportja elsöprő többséggel (a Microsoft és az SAP ellenében) elutasította azt.

A direktívával kapcsolatos magyar álláspont kialakításában részt vesz az "EKTB szellemi tulajdon munkacsoportja" nevű testület, amelybe meghívták tanácskozási joggal a szakmai szervezeteket is, hogy azt a látszatot keltsék, mintha a szakma véleményét is figyelembe vennék.

A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a szakma álláspontját a szervezet nevével fémjelzett, és a Magyar Szabadalmi Hivatal által készített előterjesztések egyetlen esetben sem tükrözték.

A szakmai szervezetek ezt megunva stratégiai együttműködésben állapodtak meg, amelynek lényege az, hogy a közvéleménnyel tudatják a véleményüket, valamint azt is, hogy a kormány mennyire veszi ezt figyelembe.

A megállapodásban foglaltak első alkalmazása azt mutatja, hogy a kormány nem csak figyelmen kívül hagyja a szervezetek véleményét, hanem gyakorlatilag már az álláspontjuk kikérése előtt nyilatkozik.

Bizonyára azért, mert a Microsoft és az Európai Szabadalmi Hivatal (ez nem EU-s intézmény!) érdekeit önállóan is képes képviselni.

view · edit · attach · print · history
Page last modified on June 30, 2005, at 12:50 AM